Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Folkhälsorapportering

Folkhälsodatarapportering utgör på många vis grunden för regionens folkhälsoarbete. Genom folkhälsodata kan vi dels få kännedom om hälsoläget i befolkningen och dels göra behovsanalyser som kan fungera som underlag för politiker och tjänstemän inför prioriteringar och beslut.
Särskilt viktigt att beakta i all folkhälsorapportering är de skillnader i hälsa som finns mellan olika grupper i länet. Det kan handla om såväl ojämställdhet mellan män och kvinnor som ojämlikhet avseende socioekonomi eller andra faktorer.
`
De olika datakällor som Folkhälsocentrum ansvarar för på länsnivå är:
· nationella folkhälsoenkäten ´Hälsa på lika villkor´
· Skolelevers drogvanor´ (CAN-enkäten)
· ´Hälsosamtalet i skolan med enkät´
· UngKAB09 Norr

Kontaktinformation

Hanna Viklund
Folkhälsosamordnare
Utvecklingsenheten
Tel: 063-14 24 89
E-mail: hanna.viklund@regionjh.se

Under 2011 påbörjades en länsgemensam process genom arbetet med ´Hälsa på lika villkor 2010´. Arbetet genomfördes i samverkan med representanter från länets kommuner och hälsocentraler och syftade till att skapa en gemensam syn på "varför" bearbetning av datamaterialet ska göras och "hur" det sedan används. Efter detta producerades specifika behovsanalyser för länet samt för respektive kommun. Beslut togs om att Folkhälsocentrum bistår samtliga kommuner med process- och metodstöd i utvecklande av lokala handlingsplaner samt för dess genomförande och utvärdering. En särskild presentationsmetod har utvecklats för arbetet.
Detta nya angreppssätt har vunnit förtroende hos politiker och tjänstemän och har bidragit till stor efterfrågan för utveckling av lokala handlingsplaner. Inte minst p.g.a. den presentationsmetod som använts vilken bidragit till stort engagemang från deltagarna. Den nya metoden bidrar förhoppningsvis också till att prioriteringar av aktiviteter styrs av faktisk kunskap om "var vi står idag" och vilka metoder som är verksamma och därmed ökad effektivitet.

Sidansvarig: Anna Swanson Danielsson, tel: +4663147564, e-post: anna.swanson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-11-01

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 28/05 10:27